Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 inwoners van Swifterbant

 • Mark Hogendorf (voorzitter)
 • Henk Zonnenberg (penningmeester)
 • Rian Kloetstra (secretaris)
 • Greet Kamminga (algemeen bestuurslid)

U kunt ons altijd benaderen als u vragen heeft. Het emailadres is: info@wintfondsswifterbant.nl

Missie

 • Stichting WinTfonds Swifterbant is er om de leefbaarheid, sociale cohesie, leefomgeving en het landschap van Swifterbant te verbeteren, waarbij wij het algemene nut beogen en niet het individuele.
 • Visie: Als stichting zetten wij ons in om onze missie te kunnen realiseren met als oogpunt het algemene nut en belang van de inwoners van Swifterbant. Dit doen wij doormiddel van financiële ondersteuning voor initiatieven, projecten en aanschaf voor materialen in de vorm van donaties. Denk daarbij aan:
  • Initiatieven van buurtbewoners voor een buurtfeest
  • Aanschaf materialen ter vervanging of als extra t.b.v. verenigingen
  • Verfraaiing en verbeteren van de leefomgeving
  • Verduurzaming

Deze stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Een ANBI-status is toegekent (RSIN: 864564600). Stichting WinTfonds Swifterbant staat los van de Gebiedsgebonden Bijdrage die vanuit Windplanblauw beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten Dronten en Lelystad.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting WinTfonds Swifterbant kan hier gedownload worden (VERSIE JAN 2023)

DONATIEPOT

€ 75 000
TOTAAL BEDRAG
€ 62 500
UITGEKEERD